Chương trình Sáng tạo Kỹ thuật số - chương trình đào tạo dành cho thế hệ mới, các nhà thiết kế tiềm năng của ngành công nghiệp kỹ thuật số, đặc biệt trong lĩnh vực trò chơi điện tử.
Giới thiệu
  Mục đích của chương trình là đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho những người mong muốn làm việc trong lĩnh vực sáng tạo kỹ thuật số. Đây là một lĩnh vực khá rộng bao gồm một số ngành như: công nghiệp trò chơi điện tử, phát triển ứng dụng trên máy vi tính và thiết bị điện thoại, công nghệ Đồ họa Vi tính. Chương trình đào tạo không chỉ chú trọng vào việc phát triển các khả năng sáng tạo của học viên mà còn góp phần nâng cao kỹ năng làm việc nhóm trong bối cảnh chuyên nghiệp và quốc tế hóa. Xây dựng đội ngũ, khả năng tự chủ và quyết đoán là những tính cách sẽ được củng cố.
  Trọng tâm của chuyên ngành này chính là môn học mang tên "Game Design". Đây là một công việc thực sự đặc biệt tuy nhiên nguồn nhân lực lại chưa thực sự đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn trong khi nhu cầu về thiết kế game của các doanh nghiệp trong nước đang ngày càng mạnh mẽ. Để có thể thiết kế game, người làm cần có sự hiểu biết khá rộng về các công việc khác liên quan chủ yếu đến sáng tạo kỹ thuật số. Trong chương trình này, học viên sẽ có cơ hội thực hành trên các phần mềm lập trình và đồ họa vi tính nhằm mục đích nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng về ứng dụng tương tác kỹ thuật.
  Học viên có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong quá trình đào tạo; đây sẽ là một lợi thế nhất định dành cho học viên khi giao tiếp cũng như làm việc với các công ty quốc tế.
  Để hoàn thành chương trình, học viên được yêu cầu làm việc theo nhóm và phát triển trọn vẹn một ứng dụng giải trí kỹ thuật số, văn hóa hoặc nghệ thuật.
Chương trình đào tạo
  Chương trình đào tạo được tổ chức vào buổi tối các ngày trong tuần và buổi sáng thứ 7 trong vòng 5 tháng. Đây là chương trình phù hợp cho mọi đối tượng, từ những bạn sinh viên mong muốn trang bị kiến thức của chuyên ngành rất mới - Sáng tạo Kỹ thuật số - tới các chuyên gia, những người có nhu cầu nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực này.
Hãy sẵn sàng cho công việc mơ ước
  Sau khi tham dự chương trình đào tạo này, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật số quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình không chỉ đáp ứng mục tiêu trở thành nhà sáng tạo hay thiết kế mà còn giúp học viên có định hướng đúng đắn về vai trò của các lập trình viên, nghệ sĩ kỹ thuật số hay thậm chí trưởng dự án trong quá trình phát triển game, phát triển ứng dụng trên điện thoại di động -trực tuyến, hoạt hình máy tính hay các lĩnh vực liên quan.